Безьев Д. Малороссийский приказ: причины создания, штаты, основные направления деятельности

https://turb.cc/c2bxlut0jj8g.html

Книга посвящена исследованию истории Малороссийского приказа – одного из органов центрального государственного управления России второй половины XVII – начала XVIII века, а также истории Украины (Малороссии) в указанный период времени.

В работе рассматриваются события, происходившие на Украине в 1654 – 1662 годах; причины создания российским правительством специального органа, призванного управлять новоприсоединенной территорией Левобережной Украины; подробно рассмотрен штат данного учреждения; основные направления его деятельности.

В Приложении впервые вводятся в научный оборот 24 письменных источника – делопроизводственных документа Малороссийского приказа, иллюстрирующих различные стороны деятельности этого учреждения Московского государства.

Władysław Łokietek na tle swoich czasów

https://turb.cc/sv2wcb9kw47t.html


Praca E. Długopolskiego przygotowywana była jako część większego wydawnictwa, mającego w szeregu monografii ująć dzieje Polski dla szerszego ogółu. W tym stanie, w jakim znajdowała się w chwili śmierci autora i w jakim zostaje opublikowana, objęła ona jedynie bieg wypadków politycznych w Polsce od r. 1288 aż do r. 1333, a więc okres zarówno rządów, jak i starań Łokietka o panowanie nad dzielnicami niebędącymi jego dziedzicznym wyposażeniem, nad dzielnicami, z których powstało za jego rządów pań­ stwo polskie, wreszcie okres jego rządów królewskich. Nie jest to więc biografia Łokietka , nie są w niej uwzględnione poprzednie jego rządy w ziemiach dziedzicznych. Jest to ogólnie biorąc historia polityczna Polski między r. 1288 i 1333, z ogromną przewagą historii zewnętrznopolitycznej. Czy i w jakiej mierze miał autor zamiar uwzględnić obszerniej historię wewnętrznopolityczną, aczkolwiek i w tym stanie opracowania zajmuje ona dość szerokie miejsce, czy zamierzał poświęcić osobne działy stosunkom społecznym , gospodarczym i innym zagadnieniom wewnętrznym tutaj nie wymienionym, tego nie wiemy.